Strona: Działalność dydaktyczna / Zakład Matematyki Dyskretnej

Działalność dydaktyczna

Pracownicy zakładu prowadzą następujące zajęcia na kierunku matematyka oraz inżynieria i analiza danych:

 • Zajęcia wybieralne II (Teoria grafów/ Kombinatoryka przeliczeniowa)
 • Moduł wybieralny (Ekonometria/ Równania różnicowe)
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Analiza zespolona
 • Równania różniczkowe
 • Wstęp do algebry liniowej i geometrii analitycznej
 • Wykład monograficzny II - Wprowadzenie do teorii digrafów i sieci
 • Analiza matematyczna 2
 • Matematyka dyskretna
 • Optymalizacja dyskretna
 • Teoria grafów i sieci

oraz zajęcia z matematyki na wybranych kierunkach innych wydziałów Politechniki Rzeszowskiej.