Strona: O zakładzie / Zakład Matematyki Dyskretnej

O zakładzie

Zakład Matematyki Dyskretnej został utworzony w lipcu 2016 roku. W zakładzie prowadzone są badania w zakresie szeroko rozumianej matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów (niezależność, dominowanie, kolorowanie) i kombinatoryki (równania rekurencyjne, liczby typu Fibonacciego), jak również analizy zespolonej (kwaterniony, oktoniony, liczby dwuzespolone i hybrydowe)

Ponadto pracownicy zakładu sprawują opiekę nad pracami dyplomowymi studentów kierunku matematyka.