Strona: Gościli u nas... / Zakład Matematyki Dyskretnej

Gościli u nas...

W 2021 roku:

  • dr Vladimir Polishchuk (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, The faculty of information technology)
  • dr inż. Magda Dettlaff (Politechnika Gdańskaj, Instytut Matematyki Stosowanej)
  • dr inż. Magdalena Lemańska (Politechnika Gdańska, Instytut Matematyki Stosowanej)

W 2018 roku:

  • prof. dr hab. Taras Banakh (Lwowski Uniwersytet Narodowy oraz Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach)

W 2017 roku:

  • prof. dr hab. Witold Jarczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)
  • dr hab. Janusz Brzdęk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
  • dr Dorota Głazowska (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)

W 2016 roku:

  • prof. dr hab. Mariusz Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej)
  • dr hab. Rafał Kalinowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej)