Strona: Pracownicy / Zakład Matematyki Dyskretnej

Pracownicy

Kierownik zakładu:

Adiunkci:

Asystenci:

Starsi wykładowcy:

Obsługa sekretariatu:

  • mgr Alan Głód (e-mail: alang@prz.edu.pl)
    Pok. L-104
    Tel.: 17 743 2440, wew. 2440