Strona: Discrete Mathematics Seminar / Departament of Discrete Mathematics

Discrete Mathematics Seminar

When: on Wednesday 9.00-10.15 in the Faculty of Mathematics and Applied Physics council room

Subjects:

  • graph theory (independence, domination, colorings)
  • sequences and polynomials of the Fibonacci type, hypercomplex numbers
Talks:
23.03.2022 Paweł Bednarz Związki parapermanentu i parawyznacznika z liczbami bihiperbolicznymi typu Fibonacciego
History:
9.03.2022 Iwona Włoch Uogólnienia liczb Fibonacciego i ich interpretacje
26.01.2022 Natalia Paja Liczby Oresme
1.12.2021 Iwona Włoch Liczby Leonarda i ich uogólnienia
24.11.2021 Adrian Michalski Właściwe (1,2)-dominowanie w grafach
17.11.2021 Adrian Michalski (1,2)-jądra w uogólnionej koronie grafów
10.11.2021 Anna Kosiorowska Wtórne dominowanie w grafach, ciąg dalszy
20.10.2021 Anna Kosiorowska Wtórne dominowanie w grafach